TV& VIDEO

đấu thầu

Tất cả các dự án đầu tư BT phải đấu thầu

Tất cả các dự án đầu tư BT phải đấu thầu

VTV.vn - Sắp tới tất cả các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư là BT (xây dựng - chuyển giao) sẽ phải thực hiện theo hình thức đấu thầu.