TV& VIDEO

đấu thầu

Đấu thầu qua mạng giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp

Đấu thầu qua mạng giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp

VTV.vn - Đấu thầu qua mạng được coi như một xu thế tất yếu nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.