TV& VIDEO

đậu thị huyền trâm

Gala Việc tử tế 2017: Khi trái tim còn đập, sự tử tế còn cần được lan truyền

Gala Việc tử tế 2017: Khi trái tim còn đập, sự tử tế còn cần được lan truyền

VTV.vn - Gala Việc tử tế 2017 sẽ lại một lần nữa khơi dậy lòng tốt, sự trắc ẩn trong xã hội khi kể lại những câu chuyện có sức mạnh truyền cảm hứng.