TV& VIDEO

dầu thô

PVN quyết tâm khai thác đạt hơn 13 triệu tấn dầu thô năm 2017

PVN quyết tâm khai thác đạt hơn 13 triệu tấn dầu thô năm 2017

VTV.vn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặt mục tiêu phấn đấu khai thác đạt hơn 13 triệu tấn dầu thô vào cuối năm 2017.