TV& VIDEO

đầu thu kỹ thuật số

Hỗ trợ trên 6.000 đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, cận nghèo

Hỗ trợ trên 6.000 đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, cận nghèo

VTV.vn - Trong tháng 12/2016, hơn 6.000 hộ nghèo, cận nghèo ở các tỉnh Hậu Giang và Vĩnh Long sẽ được nhận đầu thu truyền hình số mặt đất.