TV& VIDEO

đầu thu truyền hình số mặt đất

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 15/8

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 15/8

VTV.vn - Từ ngày 15/8/2016, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ngừng phát sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.