TV& VIDEO

đấu tranh phòng chống tội phạm

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác an ninh, phòng chống tội phạm

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác an ninh, phòng chống tội phạm

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm.