đầu tư bất động sản

TP.HCM: Dịch chuyển vốn đầu tư bất động sản ra vùng ven

TP.HCM: Dịch chuyển vốn đầu tư bất động sản ra vùng ven

VTV.vn - Theo các doanh nghiệp, việc đầu tư bất động sản vùng ven mang lại lợi ích kép cho thành phố cũng như người mua nhà.