TV& VIDEO

đầu tư bất động sản

Gần 4 tỷ USD vốn FDI đổ vào bất động sản trong Quý I/2018

Gần 4 tỷ USD vốn FDI đổ vào bất động sản trong Quý I/2018

VTV.vn - Mức tăng trưởng GDP ổn định cùng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu là những yếu tố cốt lõi khiến thị trường bất động sản Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.