TV& VIDEO

đầu tư bất động sản

Chông chênh như đầu tư condotel

Chông chênh như đầu tư condotel

VTV.vn - Mặc dù mô hình kinh doanh condotel đang phát triển nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro vì hiện vẫn thiếu khung pháp lý dành cho loại hình BĐS này.