TV& VIDEO

đầu tư bất động sản

Cẩn trọng đầu tư bất động sản khu Nam TP.HCM

Cẩn trọng đầu tư bất động sản khu Nam TP.HCM

VTV.vn - Dự báo năm 2018, sức nóng về thị trường bất động sản của khu Nam TP.HCM chưa dừng lại bởi khu vực này khá hấp dẫn với các khoản đầu tư.