TV& VIDEO

đầu tư bất động sản

Cần minh bạch thông tin trên thị trường bất động sản

Cần minh bạch thông tin trên thị trường bất động sản

VTV.vn - Chủ đề chính của chương trình Vấn đề hôm nay ngày 16/11 là minh bạch thông tin trên thị trường bất động sản.