TV& VIDEO

đầu tư chứng khoán

HOSE: Luận điểm của MSCI về TTCK Việt Nam chưa sát thực tế

HOSE: Luận điểm của MSCI về TTCK Việt Nam chưa sát thực tế

VTV.vn - Theo Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, nhận định của MSCI cho rằng sự tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với TTCK Việt Nam còn hạn chế là chưa sát với thực tế.