TV& VIDEO

đầu tư fdi

Bình Dương đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI

Bình Dương đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm, thu hút FDI của tỉnh Bình Dương có chuyển biến tích cực, tăng 51% so với cùng kỳ, đứng thứ hai cả nước.