TV& VIDEO

đầu tư hạ tầng

Thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN tăng mạnh

Thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN tăng mạnh

VTV.vn - Tại Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN, giới chức nước này cho biết Trung Quốc và ASEAN đã đạt được kết quả hợp tác đáng kể trong nhiều lĩnh vực.