đầu tư hạ tầng

Lợi kép từ dự án BT

Lợi kép từ dự án BT

VTV.vn - Triển khai các dự án BT đang được đánh giá là lợi ích kép bởi cả Nhà nước, nhà đầu tư và người dân đều được hưởng lợi.