đầu tư khởi nghiệp

Cần chú trọng thu hút kiều bào đóng góp về tri thức xây dựng đất nước

Cần chú trọng thu hút kiều bào đóng góp về tri thức xây dựng đất nước

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng cần chú trọng thu hút kiều bào đóng góp về tri thức xây dựng đất nước.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive