TV& VIDEO

Đầu tư tài chính

VNG cán mốc lợi nhuận nghìn tỷ trong năm 2017

VNG cán mốc lợi nhuận nghìn tỷ trong năm 2017

VTV.vn - Doanh thu thuần của VNG trong năm 2017 đạt gần 4.268 tỷ đồng, tăng trưởng 41%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.141 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ.