TV& VIDEO

đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thu hút FDI tăng mạnh nhờ hoạt động góp vốn, mua cổ phần

Thu hút FDI tăng mạnh nhờ hoạt động góp vốn, mua cổ phần

VTV.vn - Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2017 đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.