đầu tư trực tiếp

Đẩy mạnh đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Nhật Bản

Đẩy mạnh đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Nhật Bản

VTV.vn - Khi TPP có hiệu lực, việc liên kết giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Nhật Bản sẽ cần phải chặt chẽ hơn.