TV& VIDEO

đầu tư tư nhân

Vốn đầu tư tư nhân vào hạ tầng: Cần hành lang thông thoáng

Vốn đầu tư tư nhân vào hạ tầng: Cần hành lang thông thoáng

VTV.vn - Việc đầu tư vốn tư nhân vào hạ tầng hiện đang gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.