TV& VIDEO

dạy ngoại ngữ

Khánh Hòa: Tiếp tục thí điểm dạy ngoại ngữ trong trường mầm non

Khánh Hòa: Tiếp tục thí điểm dạy ngoại ngữ trong trường mầm non

VTV.vn - Năm học 2017- 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tiếp tục thí điểm cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi làm quen với ngoại ngữ tại 12 trường đã thực hiện từ năm học 2015 - 2016