TV& VIDEO

đe dọa đặt bom

Nhiều địa điểm công cộng tại Nga lại bị đe dọa đặt bom

Nhiều địa điểm công cộng tại Nga lại bị đe dọa đặt bom

VTV.vn - Thêm nhiều thông báo nặc danh đe dọa đặt bom tại Bảo tàng Moskva, Trung tâm thương mại-giải trí Altufevsky và 5 rạp chiếu phim tại Thủ đô Moskva.