TV& VIDEO

đèn chùm

10 ý tưởng sáng tạo cho chiếc xe đạp cũ

10 ý tưởng sáng tạo cho chiếc xe đạp cũ

Bạn có một chiếc xe đạp không sử dụng đến? Đừng vội vứt đi hay cho vào kho bởi nó sẽ trở thành những tác phẩm trang trí vô cùng độc đáo và ấn tượng theo một số ý tưởng sau đây.