TV& VIDEO

Đền Ngọc Sơn

Cung cấp áo choàng miễn phí cho du khách tham quan đền Ngọc Sơn

Cung cấp áo choàng miễn phí cho du khách tham quan đền Ngọc Sơn

VTV.vn - Kể từ ngày 7/4, du khách sẽ được mượn miễn phí áo choàng vào tham quan di tích đền Ngọc Sơn.