TV& VIDEO

Đền Ngọc Sơn

Người dân đi lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới

Người dân đi lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới

VTV.vn - Đền Ngọc Sơn xưa kia được các sĩ tử đến cầu xin việc học hành vì trong đền thờ thần Văn Xương là ngôi sao chủ trong việc văn chương khoa cử.