TV& VIDEO

đền ơn đáp nghĩa

Quảng Trị: Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Quảng Trị: Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 - 2022

VTV.vn - Sáng nay (27/10), tại thành phố Đông Hà, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 - 2022.