TV& VIDEO

đền Trần

Đề nghị giải quyết sai phạm tại đền Trần, Thái Bình

Đề nghị giải quyết sai phạm tại đền Trần, Thái Bình

VTV.vn - Bộ VH-TT&DL đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo giải quyết sai phạm tại di tích cấp quốc gia đặc biệt đền Trần.