TV& VIDEO

đến với Trường Sa

Đem tiếng hát của kiều bào đến với Trường Sa

Đem tiếng hát của kiều bào đến với Trường Sa

VTV.vn - Sau một hải trình dài lênh đênh trên biển, những cơn say sóng, những mệt mỏi dường như đều tan biến khi quân và dân gặp nhau, cùng cất vang tiếng hát.