TV& VIDEO

đeo khẩu trang

Kêu gọi bảo vệ môi trường, Pháp đeo khẩu trang cho… các bức tượng

Kêu gọi bảo vệ môi trường, Pháp đeo khẩu trang cho… các bức tượng

VTV.vn - Để gửi đi thông điệp cải thiện chất lượng không khí, các nhà bảo vệ môi trường Paris đã đeo khẩu trang cho các bức tượng nổi tiếng ở đây và các thành phố khác của Pháp.