TV& VIDEO

đeo kính áp tròng

Đeo kính áp tròng dễ nhiễm trùng mắt

Đeo kính áp tròng dễ nhiễm trùng mắt

VTV.vn - Đeo kính áp tròng làm thay đổi các vi khuẩn của mắt, làm cho môi trường trong mắt tương tự như bề mặt da, do đó mắt dễ bị nhiễm trùng hơn.