TV& VIDEO

Dệt may Việt Nam

Doanh nghiệp dệt may và bài toán phục hồi xuất khẩu

Doanh nghiệp dệt may và bài toán phục hồi xuất khẩu

VTV.vn - Trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức để đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 10% trong năm 2017.