TV& VIDEO

dệt may xuất khẩu

Việt Nam xuất siêu 3,52 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2016

Việt Nam xuất siêu 3,52 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2016

VTV.vn - Ước tính, tổng trị giá xuất khẩu 10 tháng qua đạt 144,08 tỷ USD, tăng 7,2% và tổng trị giá nhập khẩu khoảng 140,56 tỷ USD, tăng 2,1%.