TV& VIDEO

dệt vải

Nghề dệt Zèng truyền thống: Niềm hi vọng thoát nghèo

Nghề dệt Zèng truyền thống: Niềm hi vọng thoát nghèo

 Nghề dệt Zèng, dân tộc Tà Ôi, A Lưới được khôi phục không chỉ giúp nhiều người dân thoát nghèo mà còn làm sống lại một nét văn hóa rất riêng của vùng núi Thừa Thiên Huế.