TV& VIDEO

ĐH Bách khoa

Lần đầu tiên 4 trường đại học Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế

Lần đầu tiên 4 trường đại học Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế

VTV.vn - Một tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập của Pháp đã đánh giá 4 trường đại học của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế.