TV& VIDEO

ĐH Quốc gia Hà Nội

Chính phủ đầu tư 3 đô thị đại học chất lượng cao

Chính phủ đầu tư 3 đô thị đại học chất lượng cao

VTV.vn - Chính phủ sẽ tập trung đầu tư phát triển ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Đà Nẵng thành 3 đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia tại ba miền Bắc, Trung, Nam.