TV& VIDEO

di dời chợ Kim Biên

TP. HCM sẽ di dời chợ Kim Biên trong năm 2017

TP. HCM sẽ di dời chợ Kim Biên trong năm 2017

VTV.vn - Trong năm 2017, TP.HCM sẽ di dời các cơ sở, kho chứa hóa chất nguy hiểm ở khu vực chợ Kim Biên (Quận 5) và tại các quận, huyện khác ra khỏi địa bàn dân cư.