TV& VIDEO

đi du học

Hàng chục nghìn văn bằng quốc tế không được công nhận

Hàng chục nghìn văn bằng quốc tế không được công nhận

VTV.vn - Hàng chục nghìn văn bằng quốc tế không được Việt Nam công nhận dù người học phải bỏ chi phí rất lớn.