TV& VIDEO

đi học

Cặp lá yêu thương: Hành trang đi học

Cặp lá yêu thương: Hành trang đi học

VTV.vn - Câu chuyện của Cặp lá yêu thương trên đây là về em Bùi Anh Thư ở huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình.