TV& VIDEO

đi sai làn đường

Phổ biến tình trạng tùy tiện lấn vạch phân cách, đi sai làn đường

Phổ biến tình trạng tùy tiện lấn vạch phân cách, đi sai làn đường

VTV.vn - Tại các đô thị, tình trạng đi lấn làn, bất chấp biển báo, lấn vạch sơn hoặc đỗ sang làn đường ngược chiều khi dừng đèn đỏ... đang diễn ra khá phổ biến.