TV& VIDEO

di sản Hội An

Di sản Hội An quá tải

Di sản Hội An quá tải

VTV.vn - 10 năm nay, lượng khách đến với Hội An tăng bình quân trên 20%. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ.