Di sản văn hóa thế giới

Khu tháp K tại Khu Di tích Mỹ Sơn đã hoàn tất việc bảo tồn tôn tạo

Khu tháp K tại Khu Di tích Mỹ Sơn đã hoàn tất việc bảo tồn tôn tạo

VTV.vn - Chiều 3/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn.