dị tật khe hở môi

Khuyết tật hở hàm ếch có thể khắc phục hoàn toàn

Khuyết tật hở hàm ếch có thể khắc phục hoàn toàn

VTV.vn - Với công nghệ điều trị và thẩm mỹ hiện đại, hiện nay, khuyết tật khe hở môi vòm miệng có thể khắc phục gần như tuyệt đối.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive