TV& VIDEO

dị tật khe hở môi

Khuyết tật hở hàm ếch có thể khắc phục hoàn toàn

Khuyết tật hở hàm ếch có thể khắc phục hoàn toàn

VTV.vn - Với công nghệ điều trị và thẩm mỹ hiện đại, hiện nay, khuyết tật khe hở môi vòm miệng có thể khắc phục gần như tuyệt đối.