TV& VIDEO

di tích quốc gia

Bài học về bảo tồn và phát triển du lịch

Bài học về bảo tồn và phát triển du lịch

VTV.vn - Câu chuyện quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà nóng lên mấy tháng nay một lần nữa đặt ra câu hỏi giữa bảo tồn và phát triển du lịch.