Di truyền học

Ứng dụng công nghệ giải mã gen và di truyền học trong điều trị ung thư

Ứng dụng công nghệ giải mã gen và di truyền học trong điều trị ung thư

VTV.vn - Việt Nam được Trung tâm điều trị ung thư Anderson, Đại học Texas, Mỹ chuyển giao công nghệ tầm soát, phát hiện và điều trị sớm ung thư nhờ phân tích bản đồ gen.