TV& VIDEO

Di truyền học

Phát hiện loài cá cũng có các trạng thái cảm xúc

Phát hiện loài cá cũng có các trạng thái cảm xúc

VTV.vn - Một nhóm nhà nghiên cứu Bồ Đào Nha lần đầu tiên đã chứng minh được rằng cá cũng có các trạng thái cảm xúc trước những kích thích từ môi trường.