TV& VIDEO

Di truyền học

Các nhà khoa học đã tìm ra loại gen làm bạc tóc

Các nhà khoa học đã tìm ra loại gen làm bạc tóc

VTV.vn - Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến chứng bạc tóc là do loại gen IRF4.