TV& VIDEO

dị ứng thuốc

Phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần có gây hại sức khỏe?

Phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần có gây hại sức khỏe?

VTV.vn - "Việc phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần trên một bộ phận cơ thể sẽ làm cho xa rời cấu trúc giải phẫu và hình thái ban đầu" - TS. BS. Việt Dung lưu ý.