TV& VIDEO

địa đạo Vịnh Mốc

Quảng Trị: Đưa mô hình địa đạo Vịnh Mốc vào trường học

Quảng Trị: Đưa mô hình địa đạo Vịnh Mốc vào trường học

VTV.vn - Trường Tiểu học Hướng Phùng đã xây dựng các mô hình giáo dục lịch sử ngay trong khuôn viên trường, trong đó có mô hình địa đạo Vịnh Mốc.