TV& VIDEO

địa đạo

Ký ức cuộc sống ở Địa đạo Củ Chi

Ký ức cuộc sống ở Địa đạo Củ Chi

VTV.vn - Những đường hầm sâu trong lòng đất là các khoảng không gian tái hiện thời gian chiến đấu gian khổ giúp chúng ta thêm cảm phục tinh thần hi sinh cao cả của thế hệ cha anh.