TV& VIDEO

địa giới

Hà Nội có thêm 2 quận: Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm

Hà Nội có thêm 2 quận: Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm

 Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành 2 quận mới là Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm gồm 23 phường.