TV& VIDEO

địa ốc

TP.HCM còn hơn 17.000 căn hộ chờ người mua

TP.HCM còn hơn 17.000 căn hộ chờ người mua

Thị trường địa ốc TP.HCM đã có những bước chuyển biến tích cực trong nhiều năm qua, song các chủ đầu tư vẫn còn nhiều việc phải làm khi lượng căn hộ tồn kho còn hơn 17.000 căn hộ.