TV& VIDEO

đỉa

Đỉa xuất hiện khắp nơi, gây khó khăn cho người dân Bình Phước

Đỉa xuất hiện khắp nơi, gây khó khăn cho người dân Bình Phước

VTV.vn - Trước đây, đỉa chỉ có ở dưới suối, nay xuất hiện ngay cả ở sân nhà, giếng nước và những vũng nước nhỏ xung quanh nhà của người dân.