TV& VIDEO

dịch bệnh truyền nhiễm

Quy định điều kiện công bố dịch, hết dịch bệnh truyền nhiễm

Quy định điều kiện công bố dịch, hết dịch bệnh truyền nhiễm

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về điều kiện, trình tự công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.