TV& VIDEO

dịch cúm

Xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Bắc Ninh

Xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Bắc Ninh

VTV.vn - Dịch cúm A/H5N1 đã xuất hiện tại một số trang trại gia cầm ở xã Hòa Long, Bắc Ninh.