TV& VIDEO

dịch lở mồm long móng

Hàng chục con bò từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất bị lở mồm long móng

Hàng chục con bò từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất bị lở mồm long móng

VTV.vn - Hàng chục con bò người dân ở Hà Tĩnh vừa nhận từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a đã bị dịch lở mồm long móng.