TV& VIDEO

dịch lở mồm long móng

Quảng Trị: Khó khăn xử lý dịch lở mồm long móng

Quảng Trị: Khó khăn xử lý dịch lở mồm long móng

VTV.vn - Một ổ bệnh lở mồm long móng vừa xuất hiện tại tỉnh Quảng Trị. Dù các ngành chức năng cơ bản khống chế nhưng khả năng bùng phát là rất lớn vì một số nguyên nhân.