TV& VIDEO

dịch vụ gọi xe

Đà Nẵng đề nghị Uber Việt Nam dừng các hoạt động thử nghiệm

Đà Nẵng đề nghị Uber Việt Nam dừng các hoạt động thử nghiệm

VTV.vn - Sở GT-VT Đà Nẵng đã có thông báo công khai chủ trương của UBND thành phố chưa cho phép dịch vụ gọi xe qua ứng dụng Uber thực hiện thí điểm trên địa bàn Đà Nẵng.