TV& VIDEO

dịch vụ hàng không

Ngành đường sắt không tính tiền suất cơm vào giá vé trong thời gian thí điểm

Ngành đường sắt không tính tiền suất cơm vào giá vé trong thời gian thí điểm

VTV.vn - Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngành đường sắt sẽ không tính tiền suất cơm vào giá vé trong thời gian thí điểm.