dịch vụ hậu cần nghề cá

Nguồn điện thắp sáng cuộc sống người dân Bạch Long Vĩ

Nguồn điện thắp sáng cuộc sống người dân Bạch Long Vĩ

VTV.vn - Với nguồn điện được cấp từ đầu năm 2016, cuộc sống của người dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ đang ngày càng tươi sáng, phát triển tốt đẹp hơn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive