TV& VIDEO

dịch vụ hậu cần nghề cá

Nguồn điện thắp sáng cuộc sống người dân Bạch Long Vĩ

Nguồn điện thắp sáng cuộc sống người dân Bạch Long Vĩ

VTV.vn - Với nguồn điện được cấp từ đầu năm 2016, cuộc sống của người dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ đang ngày càng tươi sáng, phát triển tốt đẹp hơn.